slider image 1
.



Adam Askı Sistemi Kullanma Talimatı

 

 

A.        KULLANMA  TALİMATI

 

1.    Gözetim  firması  ve  Vagon Tahliye görevli  personeli , numune almak , yakıtı  kontrol  etmek  vbz.  amaçla vagon  üzerine çıkarken , paraşüt  tipi emniyet  kemerini  kullanacaktır. Paraşüt  tipi  emniyet  kemeri  EN  361 normunda  olup , uzatma halatına sahip olmalıdır.

2.    Adam  askı  sistemi  üzerine  bağlı  kilitli alüminyum  kancayı  çıkart. Halatı  sağa  ve  sola  kısa  hareketlerle  çek , şaryonun  raylı  sistem  üzerinde  sorunsuz  çalıştığına  emin  ol. Sorunla  karşılaşırsan Amirine  haber  ver.

3.    Vagon  üzerine  çıkmadan  önce ,  balansır  sistemi  ucundaki  kilitli  alüminyum  kancayı , paraşüt  tipi  emniyet  kemerinin  kancasına tak.

4.    Vagonlara  geçişlerde  ve  vagon  üzerinde  iken , rahat  hareket  ettiğinden  emin  ol. Birinci  vagonun  numune  alma  ve  kontrol  işlemi  bitiminde , ikinci  vagona  geçilirken  emniyet  kemeri çıkartılmayacak , vagon  merdiveninden  emniyet  kemeri  takılı  olarak  inilecek , aynı  şekilde  ikinci  vagona  emniyet  kemeri  takılı  olarak  çıkılacak , bu  şekilde  sırayla  tüm  vagonların  numune  alma  ve  kontrol  işlemleri  tamamlanacaktır.

5.    Son  vagonun  numune  alma ve  kontrol  işleminin  bitimini  müteakip , emniyet  kemerini , balansır  sistemi  ucundaki  kilitli  alüminyum  kancadan  çıkartarak , kancayı  ve  emniyet  kemerini  yerine  tak.

 

B.        BAKIM  TALİMATI

 

1.    Vagon  Tahliye  görevli  personeli  her  sabah  sistemi  kontrol  edecek , bir  sorun  varsa  derhal  amirine  bildirecektir.

2.    Ray  sisteminin  temiz  ve  kuru  kalması  sağlanacaktır.

3.    Haftalık  kullanım  süresi  sonunda  şaryo  üzerindeki  fırdöndü , kilit ve  karabinayı  kontrol  et.

4.    Şaryo  döner  aksamı (tekerlek , rulman) , kontrol  et.  Aşınma  ve  deformasyon  tespit  edersen  Amirine  haber  ver.

             ACİL  DURUM :

Ø  Vagon  üzerinde  iken  herhangi  bir  sebeple ( takılma , kayma  vbz.)  personelin  düşmesine  sebep  olursa , emniyet  kemer  ve  halat  sistemi  yerden  40  cm.  yukarıda  tutacak  şekilde  imal  edilmiştir.

Ø  Böyle  bir  durum  ile  karşılaşıldığında , en  yakın  acil  stop  düğmesine  basarak , tahliyenin  durmasını  sağla.

Ø  Askıda  kalan  personel  için  merdiven  ve  insan  gücünü  temin  et.

Ø   Kurtardıktan  sonra  gerekli  ilk  yardımı  yaparak , durum  hakkında  Amirine  bilgi  ver .