slider image 1
.Alttan Dolum Tankeri Kontrol Talimatı

 

  

      Bu talimat, alttan dolum tankerlerinin terminallerde emniyetli bir dolum yapabilmesi için gerekli minimum standartları ve bu standartlar ile tankerin terminallerdeki operasyonu için gereken uygulamaları ve yapılacak kontrolleri tarif eder.

 

Kara Dolum tankeri Kriterleri:

Kara dolum tankerlerinin tesislere giriş ve dolum yapabilmeleri için sahip olması gereken kriterler, ekipmanlar ve uygulamalar “ Alttan Dolum Tankeri Kontrol Formunda” belirtilmiştir. Alttan dolum aracını çalıştıran şirket, Tankerlerin bu kriterlere uyup uymadığını aşağıda belirtilen “Tankerlere yönelik Kontroller” kısmında belirtildiği şekilde kontrol etmek ve tesise göndermeden önce “Alttan Dolum Tankerleri Araç Uygunluk Sertifikası” ve “Alttan Dolum Tankerleri Araç Uygunluk Sertifikası-2 (TUV)” belgelerini hazırlayarak sertifikalandırmak zorundadır. Bu sertifikalar ile 6 aylık süreç içersinde Alttan Dolum Tankeri, tesisin yapacağı günlük ve 6 aylık kontrollere uymak kaydı ile Tesise giriş yapabilecek ancak,  bu süreçte sertifikanın geçerliliğini periyodik olarak kontrol etmek ve tankerin belirtilen kriterlere uyup uymadığını kontrol etmek  çalıştırıcı şirketin sorumluluğunda olacaktır.

Alttan Dolum Tankerleri Kontrolleri:

Alttan Dolum Tankerlerinin kontrolleri üç aşamada yapılacaktır. Bu kontroller,  Çalıştırıcı şirket tarafından yapılacak olan sertifikalandırma kontrolleri, Tesis  Genel  Kontrol talimatında belirtildiği üzere 6 aylık kontroller ve ayrıca alttan dolum tankerinin tesislere her gelişinde uygulamalara ve elzem olan teknik kontrol maddelerine yönelik günlük kontrolleri yapılacaktır.

      1. Alttan Dolum Tankerleri Araç Uygunluk Sertifikaları 1 ve 2

Bu sertifikalar çalıştırıcı şirket tarafından, tankerde gerekli kontroller yapıldıktan/yaptırıldıktan sonra doldurulacak ve uygun bulunması halinde kontrolleri yapan kişi/şirket tarafından imzalanarak tankerde bulundurulacaktır. Sertifika – 1’in geçerliliği 6 ay, Sertifika -2’nin geçerliliği ise 3 yıl olacak ve tanker her gelişinde bu sertifikaları tesis girişinde kontrol görevlisine (bp sevkiyat ofisi ) ibraz edecektir.

2. Alttan Dolum Tankeri 6 aylık Teknik Emniyet kontrolü

Geçerli bir sertifika ile gelen alttan dolum tankeri, tesislere alınmadan önce k-4 de verilen “Alttan Dolum Tankeri Emniyet Kontrol” formunda yazan maddelere göre kontrol edilecek ve uygun bulunan tankere bu form düzenlenerek bir nushası tanker operatörüne  verilecektir. Bu formda belirtilen maddelere uymayan tankerin tesise girişine izin verilmeyecek ve eksiklerinin      tamamlanarak tekrar gelmesi durumunda form düzenlenerek 6 ay boyunca tesise giriş izni verilecektir.

3.  Alttan Dolum Tankeri Günlük Tanker/Şoför ve Uygulama  kontrolü

Alttan dolum tankerleri tesise her gelişte, araç uygunluk sertifikası ve tesis tarafından düzenlenerek verilen  Teknik Emniyet Formunu ibraz edecek, geçerli formlara sahip tanker, hem tesis girişinde hem de dolum işlemi boyunca  belirtilen maddelere göre kontrol edilecektir. Günlük kontrollerin amacı 6 aylık süreçte kullanımdan dolayı oluşabilecek aksaklıkların tespiti ile tesis içersindeki operasyonun emniyetine yönelik olup, tankerin sertifika ve teknik kontrol formu olmasına rağmen günlük kontrollerde eksiklik tespit edilmesi durumunda tankerin/şoförün tesise girişine izin verilmeyecek olup, tesis içersinde tespit edilen aksaklıklarda dolum durdurularak tanker tesis dışına çıkartılarak eksiklerin giderilmesi talep edilecektir.

Bu talimat tesiste yürürlükte olan diğer talimat ve prosedürlerle birlikte kullanılacak olup (alttan dolum araçları kontrol talimatı, alttan dolum talimatı, acil durum talimatı, Kara listeye alma prosedürü gibi) yürütülmesinden Tesisler Müdürü / İşletme Amiri sorumlu olacaktır.

Alttan dolum aracı ve Şoförleri ile ilgili yapılan tespitler bp sevkiyat ofisine ve aracın bağlı olduğu şirkete bildirilecektir.