slider image 1
.Ziyaretçi, Tedarikçiler ve Misafirlere Yönelik Talimatlar

 

  

1. Sigara içilebilir alanlar haricinde kesinlikle sigara kullanmayın.
2. Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde; sigara içmeyin, ateş yakmayın, açık alevli cihaz kullanmayın, kaynak     yapmayın. 
3. Ölüm tehlikesi işareti olan yerlere ve ilgili personelden başkasının girmesi yasak olan yerlere izinsiz girmeyin.
4. Çalışırken işyerini temiz ve düzenli tutun. 
5. İşyeri ilan tahtasına veya panosuna işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına dikkat edin. 
6. İşyerinin muhtelif yerlerine, çeşitli maksatlar için asılmış bulunan uyarı (ikaz) levhalarını tek tek okuyup bu levhalardaki uyarılara eksiksiz uyun. 
7. İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyun.
8. İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyun.
9. Şahsınıza verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapın, kendi işinizden başka bir işe karışmayın.
10. İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları örneğin: toz maskesi, iş eldiveni, emniyet kemeri, gözlük v.s.'yi devamlı olarak kullanın. Bu malzemeleri eskitir, kırar veya kaybederseniz yenisini talep edin.
11. İşinizin gereği ve kendinizin can güvenliği için çok önemli olan bu koruyucuları almadan işbaşı yapmayın. 
12. Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri iyi ve temiz bir şekilde kullanın, muhafaza edin. 
13. İşyerinde gördüğünüz tehlikeli olabilecek her durumu en yakın yetkili kişilere bildirin.
14. Kendiniz, arkadaşlarınız ve şirketimiz çalışanları için tehlikeli olacak dikkatsizce hareketlerden sakının. 
15. Beraber çalıştığınız arkadaşlarınızı ve işyerinde çalışan diğer işçileri kazaya uğratmayacak şekilde çalışın.
16. İşyerinde çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları gelişi güzel yerlere atmayın ve ortalıkta bulundurmayın. Bu malzemeleri işyerinde belirlenmiş bölüme bırakın. 
17. İşyerinde çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları bulunmaları gereken yerden başka yerlere bırakmayın. 
18. İşyerinde meydana gelecek en küçük bir yangını derhal sorumlu ve ilgililerine haber verin veya verdirin.
19. Zincir-dişli sitemleri, kayış-kasnak sistemleri gibi hareketli mekanizmaların olduğu alanlarda çalışırken özellikle el, kol, bacak ve saçlarınıza dikkat edin.
20. Makine çalışırken tamirat ve temizlik yapmayın. 
21. Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale etmeyin. Makine çalışırken yağlamayın ve tamirat yapmayın veya bakım işlemine girişmeyin.
22. Herhangi bir makine veya makineler gurubunun yakınında kimse bulunup bulunmadığını kontrol etmeden çalışma yapmayın.
23. Görevli olmadığınız halde şalter ve kontrol tablolarına müdahale etmeyin veya kapama yapmayın. 
24. Elektrikle çalışan aletlerin elektrik kablolarında olacak tahribatı kontrol etmeden çalıştırmayın ve görülen anormallikleri elektrikçilere haber verin.
25. Göreviniz olmadıkça hiçbir elektrik kablo ve teline dokunmayın.
26. Yüksek ve alçak gerilimin bulunduğu yerlere yaklaşmayın.
27. Elektrik panosu veya tablosu üzerine, çevresine hiçbir şey koymayın. 
28. Elektrik pano veya tablosu çevresine su dökmeyin.
29. İşyerinin muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hattına herhangi bir nedenle yaşlaşmayın ve dokunmayın. Ayrıca bu hatlara demir, boru ve buna benzer malzemeleri yaklaştırmayın ve dokundurmayın.
30. Tesis içerisinde araçla giderken hız limitlerine uyun.
31. Tesis içerisinde gezerken yaya yollarını kullanın.
32. İş yerinde, bulunan vinç, kaldırma araçları ve muharrik araçlarının (servis, nakliye, forklift, iş makineleri v.b.) hareket alanı içinde kesinlikle bulunmayın, kaldırılan yükün altında durmayın.

33. Yük ve malzeme taşıyan araçlara binmeyin, asılmayın. Bu davranışlar kesinlikle yasak ve tehlikelidir.
34. Düşme ve kayma tehlikesi olan iki metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken, kesinlikle emniyet kemerini takın. 
35. İşyerinde çalışma esnasında kendinizi ve başkalarını tehlikeye sokabilecek şahsi taşkınlıklarda (oynama, şaka yapma, itişme v.b.) bulunmayın.
36. Tesisler Müdürünün veya İşletme Amirinin izni olmadan şirket adına kayıtlı resmi ya da resmi olmayan dokümanlar ile birlikte araç, gereç, alet ve elektronik cihazları hiçbir şekilde işyeri dışına çıkarmayın.